Wykonanie budynków w standardzie "pod klucz"

Wykonanie budynku w standardzie "pozd klucz" oznacza całkowite oddanie wykończonego budynku. Wycena uwzględnia wszelkie prace wykończeniowe i koszty dodatkowe. Inwestor dostarcza jedynie te te elementy wyposażenia, które są poza standardowym zakresem oferty (np. drzwi wejściowe, płytki ceramiczne, itp.).

Wykonanie budynku w standardzie „pod klucz” przez firmę Promar oznacza kompletne oddanie budynku do użytku. Nasz klient otrzymując klucze do domu może się do niego od razu wprowadzić.


Przejdź do opisu budowlanego prezentującego zakres prac i wykończenie budynku
w standardzie "pod klucz" dla technologii "szkielet drewniany".


Przejdź do opisu budowlanego prezentującego zakres prac i wykończenie budynku
w standardzie "pod klucz" dla technologii "Mur pruski".